Αρχική

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αντικείμενο και σκοπός μας είναι η διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά τις διατάξεις του ν. 4099/2012 περί Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και κάθε συναφής δραστηριότητα που επιτρέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο στις Εταιρείες Διαχείρισης Κεφαλαίων.

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Συμβουλευτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίων
Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίων
Πρόγραμμα Τακτικών Καταβολών
Πώληση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Τρίτων Παρόχων
ENTYΠΑ

Όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις!

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
01/2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
09/2021
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2021
03/2021
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2021
02/2020
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2020