ΕΝΤΥΠΑ

Τα ενημερωτικά δελτία καταρτίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31 και 32 του Ν3283/2004. Οι εκθέσεις των Α/Κ καταρτίζονται ανά εξάμηνο και ανά έτος σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.3283/2004. Οι πίνακες επενδύσεων καταρτίζονται ανά τρίμηνο σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/317/11-11-2004.

Το δελτίο τιμών υπολογίζεται καθημερινά σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.3283/2004. Ο κανονισμός καταρτίζεται κατά την ίδρυση ενός Α/Κ και το περιεχόμενο του αναφέρεται στο άρθρο 13 του Ν.3283/2004.