ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ

01/2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
09/2021
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2021
03/2021
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2021
02/2020
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2020
12/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΟΣΕΚΑ
02/2019
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2019
10/2018
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)
04/2018
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΚ REAL ESTATE
01/2018
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ATTICA WEALTH
12/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ
01/2017
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
12/2016
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΚ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
10/2016
07/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚ ΜΙΚΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
06/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΟΣΕΚΑ
10/2014
ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT
09/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Α/Κ
02/2014
INVESTMENT NAVIGATOR 2014
03/2013
Συνοπτικές εκθέσεις Α/Κ 31/12/2012
08/2012
Έκθεση Ελέγχου Συγχώνευσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
08/2012
Νέο Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο 2012
08/2012
Νέο Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο 2012
06/2012
Συγχώνευση Α/Κ Marathon Μετοχικό Εσωτερικού
04/2012
6 & 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΠΑΣΧΑ
03/2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
03/2012
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO
02/2012
Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο 2012
01/2012
Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο 2012
11/2011
100€ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΕ
09/2011
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α/Κ MIKTO ΕΞΩΤ. & ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤ.