ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

Στις μέρες μας η κάλυψη της αγοραστικής δύναμης του συνταξιούχου είναι ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα. Το ασφαλιστικό πρόβλημα στη χώρα, την Ευρώπη και τον κόσμο είναι γνωστό.

Η λύση βρίσκεται στην ιδιωτική - ατομική πρωτοβουλία. Επενδύοντας σήμερα μικρά ποσά, με πλήρη διαφάνεια και αποστολή την ενίσχυση των εισοδημάτων του μέλλοντος, η σύνταξη ενισχύεται αισθητά.

Το Attica Pension δεν είναι ασφαλιστικό πρόγραμμα γι' αυτό και τα κεφάλαια που έχουν διαμορφωθεί είναι ελεύθερα ανά πάσα στιγμή.