ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Σταθερές αξίες

Το παρόν περικλείει μονάχα το παρελθόν και αυτό που βρίσκεται στο αποτέλεσμα προϋπήρχε στα αίτια. Στην Attica, σαν βασική φιλοσοφική αρχή, πρεσβεύουμε ότι η επενδυτική διαδικασία πρέπει να αποδεικνύεται σε αποτελέσματα σε βάθος χρόνου και να θεμελιώνεται σε πάγιες αρχές. Αυτό που θεωρούμε σαν ουσιαστική αφοσίωση, είναι ότι η τυχόν διαφοροποίηση αποδόσεων δεν θα οφείλεται ποτέ σε παρέκκλιση αρχών. Τα αποτελέσματα κατά περίπτωση διαφοροποιούνται, οι αρχές μας όμως μένουν αναλλοίωτες.

Πίστη στις ανθρώπινες σχέσεις

Οι επενδυτές μας είναι συνεργάτες μας. Όσοι μας εμπιστεύονται την διαχείριση της περιουσίας τους πρέπει να εμπιστεύονται την προσωπική σχέση με τον διαχειριστή τους και τούτο δεν χαρίζεται, κερδίζεται και απαιτεί χρόνο και γνώση.

Επενδύοντας σε στελέχη

Η επιλογή των συνεργατών μας αποτελεί το κυριότερο εχέγγυο ότι οι αρχές μας έχουν την δυνατότητα να γίνουν πράξη. Οι άνθρωποι της Attica Wealth Management δεν είναι μόνο υπεύθυνοι για την γνώση του αντικειμένου τους, αλλά και κυρίαρχα υπεύθυνοι για την πορεία του χαρτοφυλακίου του επενδυτή τους.

Αναζητούμε μακρόπνοες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους επενδυτές, που θα βασίζονται στην παραπάνω βεβαιότητα. Θέλουμε την κάθε στιγμή ο επενδυτής να γνωρίζει ότι ο διαχειριστής του, θεωρεί τον εαυτό του κυρίαρχα υπεύθυνο για την πορεία του χαρτοφυλακίου. Για τον επαγγελματία, σε τελική ανάλυση, η ευθύνη είναι μονόδρομος, ώστε να έχει δικαίωμα να καρπωθεί το θετικό αποτέλεσμα και την επιβράβευση που του αναλογεί.

Αρχές

Από την ίδρυσή της η Attica Wealth Management εστιάζει το διαχειριστικό της έργο στην μεγιστοποίηση της επενδυτικής προσέγγισης.

  • Επιδιώκουμε οι επιτυχημένες αποδόσεις να οικοδομούνται θεσμικά άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα.
  • Ελέγχουμε εξονυχιστικά το πλαίσιο επενδυτικών διαδικασιών, μέσα από μια συνεχή και άμεση επαφή επενδυτή / διαχειριστή, με γνώμονα τη βέλτιστη διαχείριση της σχέσης απόδοσης / κινδύνου.
  • Η επίτευξη των προσωπικών στόχων του επενδυτή, αποτελεί θέσφατο των επενδυτικών μας επιλογών.
  • Κυρίως εφαρμόζουμε πολιτική ανοικτής αρχιτεκτονικής, επιλέγοντας τα καλύτερα επενδυτικά προϊόντα παγκοσμίως.