ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α/Κ

03/2024
Μάρτιος 2024 - Ομολογιών Εξωτερικού
03/2024
Μάρτιος 2024 - Μικτό Εξωτερικού
03/2024
Μάρτιος 2024 - Μετοχικό Εσωτερικού
03/2024
Μάρτιος 2024 - Ομολογιών Εσωτερικού
03/2024
Μάρτιος 2024 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
03/2024
Μάρτιος 2024 - Ypsilon Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού
12/2023
Δεκέμβριος 2023 - Ομολογιών Εξωτερικού
12/2023
Δεκέμβριος 2023 - Μικτό Εξωτερικού
12/2023
Δεκέμβριος 2023 - Μετοχικό Εσωτερικού
12/2023
Δεκέμβριος 2023 - Ομολογιών Εσωτερικού
12/2023
Δεκέμβριος 2023 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
12/2023
Δεκέμβριος 2023 - Ypsilon Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού
09/2023
Σεπτέμβριος 2023 - Ομολογιών Εξωτερικού
09/2023
Σεπτέμβριος 2023 - Μικτό Εξωτερικού
09/2023
Σεπτέμβριος 2023 - Μετοχικό Εσωτερικού
09/2023
Σεπτέμβριος 2023 - Ομολογιών Εσωτερικού
09/2023
Σεπτέμβριος 2023 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
09/2023
Σεπτέμβριος 2023 - Ypsilon Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού
06/2023
Ιούνιος 2023 - Ομολογιών Εξωτερικού
06/2023
Ιούνιος 2023 - Μικτό Εξωτερικού
06/2023
Ιούνιος 2023 - Μετοχικό Εσωτερικού
06/2023
Ιούνιος 2023 - Ομολογιών Εσωτερικού
06/2023
Ιούνιος 2023 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
06/2023
Ιούνιος 2023 - Ypsilon Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού
03/2023
Μάρτιος 2023 - Ομολογιών Εξωτερικού
03/2023
Μάρτιος 2023 - Μικτό Εξωτερικού
03/2023
Μάρτιος 2023 - Μετοχικό Εσωτερικού
03/2023
Μάρτιος 2023 - Ομολογιών Εσωτερικού
03/2023
Μάρτιος 2023 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
03/2023
Μάρτιος 2023 - Ypsilon Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού
12/2022
Δεκέμβριος 2022 - Ομολογιών Εξωτερικού
12/2022
Δεκέμβριος 2022 - Μικτό Εξωτερικού
12/2022
Δεκέμβριος 2022 - Μετοχικό Εσωτερικού
12/2022
Δεκέμβριος 2022 - Ομολογιών Εσωτερικού
12/2022
Δεκέμβριος 2022 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
12/2022
Δεκέμβριος 2022 - Ypsilon Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού
09/2022
Σεπτέμβριος 2022 - Ομολογιών Εξωτερικού
09/2022
Σεπτέμβριος 2022 - Μικτό Εξωτερικού
09/2022
Σεπτέμβριος 2022 - Μετοχικό Εσωτερικού
09/2022
Σεπτέμβριος 2022 - Ομολογιών Εσωτερικού
09/2022
Σεπτέμβριος 2022 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
09/2022
Σεπτέμβριος 2022 - Ypsilon Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού
06/2022
Ιούνιος 2022 - Ypsilon Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού
06/2022
Ιούνιος 2022 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
06/2022
Ιούνιος 2022 - Ομολογιών Εσωτερικού
06/2022
Ιούνιος 2022 - Μετοχικό Εσωτερικού
06/2022
Ιούνιος 2022 - Μικτό Εξωτερικού
06/2022
Ιούνιος 2022 - Ομολογιών Εξωτερικού
03/2022
Μάρτιος 2022 - Ομολογιών Εξωτερικού
03/2022
Μάρτιος 2022 - Μικτό Εξωτερικού
03/2022
Μάρτιος 2022 - Μετοχικό Εσωτερικού
03/2022
Μάρτιος 2022 - Ομολογιών Εσωτερικού
03/2022
Μάρτιος 2022 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
03/2022
Μάρτιος 2022 - Ypsilon Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού
12/2021
Δεκέμβριος 2021 - Ομολογιών Εξωτερικού
12/2021
Δεκέμβριος 2021 - Μικτό Εξωτερικού
12/2021
Δεκέμβριος 2021 - Μετοχικό Εσωτερικού
12/2021
Δεκέμβριος 2021 - Ομολογιών Εσωτερικού
12/2021
Δεκέμβριος 2021 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
12/2021
Δεκέμβριος 2021 - Ypsilon Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού
09/2021
Σεπτέμβριος 2021 - Ομολογιών Εξωτερικού
09/2021
Σεπτέμβριος 2021 - Μικτό Εξωτερικού
09/2021
Σεπτέμβριος 2021 - Μετοχικό Εσωτερικού
09/2021
Σεπτέμβριος 2021 - Ομολογιών Εσωτερικού
09/2021
Σεπτέμβριος 2021 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
09/2021
Σεπτέμβριος 2021 - Ypsilon Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού
06/2021
Ιούνιος 2021 - Ομολογιών Εξωτερικού
06/2021
Ιούνιος 2021 - Μικτό Εξωτερικού
06/2021
Ιούνιος 2021 - Μετοχικό Εσωτερικού
06/2021
Ιούνιος 2021 - Ομολογιών Εσωτερικού
06/2021
Ιούνιος 2021 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
06/2021
Ιούνιος 2021 - Ypsilon Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού
03/2021
Μάρτιος 2021 - Ypsilon Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού
03/2021
Μάρτιος 2021 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
03/2021
Μάρτιος 2021 - Ομολογιών Εσωτερικού
03/2021
Μάρτιος 2021 - Μετοχικό Εσωτερικού
03/2021
Μάρτιος 2021 - Μικτό Εξωτερικού
03/2021
Μάρτιος 2021 - Ομολογιών Εξωτερικού
12/2020
Δεκέμβριος 2020 - Ypsilon Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού
12/2020
Δεκέμβριος 2020 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
12/2020
Δεκέμβριος 2020 - Ομολογιών Εσωτερικού
12/2020
Δεκέμβριος 2020 - Μετοχικό Εσωτερικού
12/2020
Δεκέμβριος 2020 - Μικτό Εξωτερικού
12/2020
Δεκέμβριος 2020 - Ομολογιών Εξωτερικού
09/2020
Σεπτέμβριος 2020 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
09/2020
Σεπτέμβριος 2020 - Ομολογιών Εσωτερικού
09/2020
Σεπτέμβριος 2020 - Μετοχικό Εσωτερικού
09/2020
Σεπτέμβριος 2020 - Μικτό Εξωτερικού
09/2020
Σεπτέμβριος 2020 - Ομολογιών Εξωτερικού
06/2020
Ιούνιος 2020 - Ομολογιών Εξωτερικού
06/2020
Ιούνιος 2020 - Μικτό Εξωτερικού
06/2020
Ιούνιος 2020 - Μετοχικό Εσωτερικού
06/2020
Ιούνιος 2020 - Ομολογιών Εσωτερικού
06/2020
Ιούνιος 2020 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
03/2020
Μάρτιος 2020 - Μετοχικό Εσωτερικού
03/2020
Μάρτιος 2020 - Ομολογιών
03/2020
Μάρτιος 2020 - Μικτό Εξωτερικού
03/2020
Μάρτιος 2020 - Ομολογιών Εξωτερικού
03/2020
Μάρτιος 2020 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
12/2019
Δεκέμβριος 2019 - Μετοχικό Εσωτερικού
12/2019
Δεκέμβριος 2019 - Ομολογιών Εσωτερικού
12/2019
Δεκέμβριος 2019 - Μικτό Εξωτερικού
12/2019
Δεκέμβριος 2019 - Ομολογιών Εξωτερικού
12/2019
Δεκέμβριος 2019 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
09/2019
Σεπτέμβριος 2019 - Μετοχικό Εσωτερικού
09/2019
Σεπτέμβριος 2019 - Ομολογιών Εσωτερικού
09/2019
Σεπτέμβριος 2019 - Μικτό Εξωτερικού
09/2019
Σεπτέμβριος 2019 - Ομολογιών Εξωτερικού
09/2019
Σεπτέμβριος 2019 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
06/2019
Ιούνιος 2019 - Μετοχικό Εσωτερικού
06/2019
Ιούνιος 2019 - Ομολογιών Εσωτερικού
06/2019
Ιούνιος 2019 - Μικτό Εξωτερικού
06/2019
Ιούνιος 2019 - Ομολογιών Εξωτερικού
06/2019
Ιούνιος 2019 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
03/2019
Μάρτιος 2019 - Μετοχικό Εσωτερικού
03/2019
Μάρτιος 2019 - Ομολογιών Εσωτερικού
03/2019
Μάρτιος 2019 - Μικτό Εξωτερικού
03/2019
Μάρτιος 2019 - Ομολογιών Εξωτερικού
03/2019
Μάρτιος 2019 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
12/2018
Δεκέμβριος 2018 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
12/2018
Δεκέμβριος 2018 - Ομολογιών Εσωτερικού
12/2018
Δεκέμβριος 2018 - Μικτό Εξωτερικού
12/2018
Δεκέμβριος 2018 - Ομολογιών Εξωτερικού
12/2018
Δεκέμβριος 2018 - Μετοχικό Εσωτερικού
09/2018
Σεπτέμβριος 2018 - Μετοχικό Εσωτερικού
09/2018
Σεπτέμβριος 2018 - Ομολογιών Εσωτερικού
09/2018
Σεπτέμβριος 2018 - Μικτό Εξωτερικού
09/2018
Σεπτέμβριος 2018 - Ομολογιών Εξωτερικού
09/2018
Σεπτέμβριος 2018 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
06/2018
Ιούνιος 2018 - Μετοχικό Εσωτερικού
06/2018
Ιούνιος 2018 - Ομολογιών Εσωτερικού
06/2018
Ιούνιος 2018 - Μικτό Εξωτερικού
06/2018
Ιούνιος 2018 - Ομολογιών Εξωτερικού
06/2018
Ιούνιος 2018 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
03/2018
Μάρτιος 2018 - Μετοχικό Εσωτερικού
03/2018
Μάρτιος 2018 - Ομολογιών Εσωτερικού
03/2018
Μάρτιος 2018 - Μικτό Εξωτερικού
03/2018
Μάρτιος 2018 - Ομολογιών Εξωτερικού
03/2018
Μάρτιος 2018 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
12/2017
Δεκέμβριος 2017 - Μετοχικό Εσωτερικού
12/2017
Δεκέμβριος 2017 - Ομολογιών Εσωτερικού
12/2017
Δεκέμβριος 2017 - Μικτό Εξωτερικού
12/2017
Δεκέμβριος 2017 - Ομολογιών Εξωτερικού
12/2017
Δεκέμβριος 2017 - Real Estate Μετοχ.Εσωτ.
12/2017
Δεκέμβριος 2017 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
09/2017
Σεπτέμβριος 2017 - Μικτό Εξωτερικού
09/2017
Σεπτέμβριος 2017 - Ομολογιών Εξωτερικού
09/2017
Σεπτέμβριος 2017 - Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού
09/2017
Σεπτέμβριος 2017 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
09/2017
Σεπτέμβριος 2017 - Μετοχικό Εσωτερικού
09/2017
Σεπτέμβριος 2017 - Ομολογιών Εσωτερικού
06/2017
Ιούνιος 2017 - Ομολογιών Εσωτερικού
06/2017
Ιούνιος 2017 - Μικτό Εξωτερικού
06/2017
Ιούνιος 2017 - Ομολογιών Εξωτερικού
06/2017
Ιούνιος 2017 - Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού
06/2017
Ιούνιος 2017 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
06/2017
Ιούνιος 2017 - Μετοχικό Εσωτερικού
03/2017
Μάρτιος 2017 - Μετοχικό Εσωτερικού
03/2017
Μάρτιος 2017 - Ομολογιών Εσωτερικού
03/2017
Μάρτιος 2017 - Μικτό Εξωτερικού
03/2017
Μάρτιος 2017 - Ομολογιών Εξωτερικού
03/2017
Μάρτιος 2017 - Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού
03/2017
Μάρτιος 2017 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
12/2016
Δεκέμβριος 2016 - Μετοχικό Εσωτερικού
12/2016
Δεκέμβριος 2016 - Ομολογιών Εσωτερικού
12/2016
Δεκέμβριος 2016 - Μικτό Εξωτερικού
12/2016
Δεκέμβριος 2016 - Ομολογιών Εξωτερικού
12/2016
Δεκέμβριος 2016 - Real Estate Μετοχ.Εσωτ.
12/2016
Δεκέμβριος 2016 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
09/2016
Σεπτέμβριος 2016 - Μετοχικό Εσωτερικού
09/2016
Σεπτέμβριος 2016 - Ομολογιών Εσωτερικού
09/2016
Σεπτέμβριος 2016 - Διαχ/σης Διαθεσίμων
09/2016
Σεπτέμβριος 2016 - Μικτό Εξωτερικού
09/2016
Σεπτέμβριος 2016 - Ομολογιών Εξωτερικού
09/2016
Σεπτέμβριος 2016 - Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού
09/2016
Σεπτέμβριος 2016 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
06/2016
Ιούνιος 2016 - Μετοχικό Εσωτερικού
06/2016
Ιούνιος 2016 - Ομολογιών Εσωτερικού
06/2016
Ιούνιος 2016 - Διαχ/σης Διαθεσίμων Εσωτερικού
06/2016
Ιούνιος 2016 - Μικτό Εξωτερικού
06/2016
Ιούνιος 2016 - Ομολογιών Εξωτερικού
06/2016
Ιούνιος 2016 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
03/2016
Μάρτιος 2016 - Μικτό Εξωτερικού
03/2016
Μάρτιος 2016 - Μετοχικό Εσωτερικού
03/2016
Μάρτιος 2016 - Ομολογιών Εσωτερικού
03/2016
Μάρτιος 2016 - Διαχ/σης Διαθεσίμων
03/2016
Μάρτιος 2016 - Ομολογιών Εξωτερικού
03/2016
Μάρτιος 2016 - Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού
03/2016
Μάρτιος 2016 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
12/2015
Δεκέμβριος 2015 - Μετοχικό Εσωτερικού
12/2015
Δεκέμβριος 2015 - Ομολογιών Εσωτερικού
12/2015
Δεκέμβριος 2015 - Διαχ/σης Διαθεσίμων
12/2015
Δεκέμβριος 2015 - Μικτό Εξωτερικού
12/2015
Δεκέμβριος 2015 - Ομολογιών Εξωτερικού
12/2015
Δεκέμβριος 2015 - Real Estate Μετοχ.Εσωτ.
12/2015
Δεκέμβριος 2015 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
09/2015
Σεπτέμβριος 2015 - Μετοχικό Εσωτερικού
09/2015
Σεπτέμβριος 2015 - Ομολογιών Εσωτερικού
09/2015
Σεπτέμβριος 2015 - Διαχ/σης Διαθεσίμων
09/2015
Σεπτέμβριος 2015 - Μικτό Εξωτερικού
09/2015
Σεπτέμβριος 2015 - Ομολογιών Εξωτερικού
09/2015
Σεπτέμβριος 2015 - Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού
09/2015
Σεπτέμβριος 2015 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
06/2015
Ιούνιος 2015 - Μετοχικό Εσωτερικού
06/2015
Ιούνιος 2015 - Ομολογιών Εσωτερικού
06/2015
Ιούνιος 2015 - Διαχ/σης Διαθεσίμων Εσωτερικού
06/2015
Ιούνιος 2015 - Μικτό Εξωτερικού
06/2015
Ιούνιος 2015 - Ομολογιών Εξωτερικού
06/2015
Ιούνιος 2015 - Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού
06/2015
Ιούνιος 2015 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
03/2015
Μάρτιος 2015 - Μετοχικό Εσωτερικού
03/2015
Μάρτιος 2015 - Ομολογιών Εσωτερικού
03/2015
Μάρτιος 2015 - Διαχ/σης Διαθεσίμων
03/2015
Μάρτιος 2015 - Μικτό Εξωτερικού
03/2015
Μάρτιος 2015 - Ομολογιών Εξωτερικού
03/2015
Μάρτιος 2015 - Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού
03/2015
Μάρτιος 2015 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
12/2014
Δεκέμβριος 2014 - Ομολογιών Εξωτερικού
12/2014
Δεκέμβριος 2014 - Real Estate Μετοχ.Εσωτ.
12/2014
Δεκέμβριος 2014 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
12/2014
Δεκέμβριος 2014 - Μετοχικό Εσωτερικού
12/2014
Δεκέμβριος 2014 - Ομολογιών Εσωτερικού
12/2014
Δεκέμβριος 2014 - Διαχ/σης Διαθεσίμων
12/2014
Δεκέμβριος 2014 - Μικτό Εξωτερικού
09/2014
Σεπτέμβριος 2014 - Ομολογιών Εξωτερικού
09/2014
Σεπτέμβριος 2014 - Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού
09/2014
Σεπτέμβριος 2014 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
09/2014
Σεπτέμβριος 2014 - Μετοχικό Εσωτερικού
09/2014
Σεπτέμβριος 2014 - Ομολογιών Εσωτερικού
09/2014
Σεπτέμβριος 2014 - Διαχ/σης Διαθεσίμων
09/2014
Σεπτέμβριος 2014 - Μικτό Εξωτερικού
06/2014
Ιούνιος 2014 - Μετοχικό Εσωτερικού
06/2014
Ιούνιος 2014 - Ομολογιών Εσωτερικού
06/2014
Ιούνιος 2014 - Διαχ/σης Διαθεσίμων Εσωτερικού
06/2014
Ιούνιος 2014 - Μικτό Εξωτερικού
06/2014
Ιούνιος 2014 - Ομολογιών Εξωτερικού
06/2014
Ιούνιος 2014 - Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού
06/2014
Ιούνιος 2014 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
03/2014
Μάρτιος 2014 - Μετοχικό Εσωτερικού
03/2014
Μάρτιος 2014 - Ομολογιών Εσωτερικού
03/2014
Μάρτιος 2014 - Διαχ/σης Διαθεσίμων
03/2014
Μάρτιος 2014 - Μικτό Εξωτερικού
03/2014
Μάρτιος 2014 - Ομολογιών Εξωτερικού
03/2014
Μάρτιος 2014 - Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού
03/2014
Μάρτιος 2014 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
12/2013
Δεκέμβριος 2013 - Μετοχικό Εσωτερικού
12/2013
Δεκέμβριος 2013 - Ομολογιών Εσωτερικού
12/2013
Δεκέμβριος 2013 - Διαχ/σης Διαθεσίμων
12/2013
Δεκέμβριος 2013 - Μικτό Εξωτερικού
12/2013
Δεκέμβριος 2013 - Ομολογιών Εξωτερικού
12/2013
Δεκέμβριος 2013 - Real Estate Μετοχ.Εσωτ.
12/2013
Δεκέμβριος 2013 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
09/2013
Σεπτέμβριος 2013 - Ομολογιών Εσωτερικού
09/2013
Σεπτέμβριος 2013 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
09/2013
Σεπτέμβριος 2013 - Μετοχικό Εσωτερικού
09/2013
Σεπτέμβριος 2013 - Διαχ/σης Διαθεσίμων
09/2013
Σεπτέμβριος 2013 - Μικτό Εξωτερικού
09/2013
Σεπτέμβριος 2013 - Ομολογιών Εξωτερικού
09/2013
Σεπτέμβριος 2013 - Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού
06/2013
Ιούνιος 2013 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
06/2013
Ιούνιος 2013 - Μετοχικό Εσωτερικού
06/2013
Ιούνιος 2013 - Ομολογιών Εσωτερικού
06/2013
Ιούνιος 2013 - Διαχ/σης Διαθεσίμων Εσωτερικού
06/2013
Ιούνιος 2013 - Μικτό Εξωτερικού
06/2013
Ιούνιος 2013 - Ομολογιών Εξωτερικού
06/2013
Ιούνιος 2013 - Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού
03/2013
Μάρτιος 2013 - Ομολογιών Εξωτερικού
03/2013
Μάρτιος 2013 - Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού
03/2013
Μάρτιος 2013 - Μετοχικό Εσωτερικού
03/2013
Μάρτιος 2013 - Ομολογιών Εσωτερικού
03/2013
Μάρτιος 2013 - Διαχ/σης Διαθεσίμων
03/2013
Μάρτιος 2013 - Μικτό Εξωτερικού
03/2013
Μάρτιος 2013 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
12/2012
Δεκέμβριος 2012 - Μετοχικό Εσωτερικού
12/2012
Δεκέμβριος 2012 - Ομολογιών Εσωτερικού
12/2012
Δεκέμβριος 2012 - Διαχ/σης Διαθεσίμων
12/2012
Δεκέμβριος 2012 - Μικτό Εξωτερικού
12/2012
Δεκέμβριος 2012 - Ομολογιών Εξωτερικού
12/2012
Δεκέμβριος 2012 - Real Estate Μετοχ.Εσωτ.
12/2012
Δεκέμβριος 2012 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
09/2012
Σεπτέμβριος 2012 - Μετοχικό Εσωτερικού
09/2012
Σεπτέμβριος 2012 - Ομολογιών Εσωτερικού
09/2012
Σεπτέμβριος 2012 - Διαχ/σης Διαθεσίμων
09/2012
Σεπτέμβριος 2012 - Μικτό Εξωτερικού
09/2012
Σεπτέμβριος 2012 - Ομολογιών Εξωτερικού
09/2012
Σεπτέμβριος 2012 - Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού
09/2012
Σεπτέμβριος 2012 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
06/2012
Ιούνιος 2012 - Μετοχικό Εσωτερικού
06/2012
Ιούνιος 2012 - Ομολογιών Εσωτερικού
06/2012
Ιούνιος 2012 - Διαχ/σης Διαθεσίμων Εσωτερικού
06/2012
Ιούνιος 2012 - Μικτό Εξωτερικού
06/2012
Ιούνιος 2012 - Ομολογιών Εξωτερικού
06/2012
Ιούνιος 2012 - Marathon Μετοχικό Εσωτερικού
06/2012
Ιούνιος 2012 - Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού
06/2012
Ιούνιος 2012 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
03/2012
Μάρτιος 2012 - Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Μικτό
03/2012
Μάρτιος 2012 - Μετοχικό Εσωτερικού
03/2012
Μάρτιος 2012 - Ομολογιών Εσωτερικού
03/2012
Μάρτιος 2012 - Διαχ/σης Διαθεσίμων
03/2012
Μάρτιος 2012 - Μικτό Εξωτερικού
03/2012
Μάρτιος 2012 - Ομολογιών Εξωτερικού
03/2012
Μάρτιος 2012 - Marathon Μετοχικό Εσωτερικού
03/2012
Μάρτιος 2012 - Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού
12/2011
Δεκέμβριος 2011 - Μικτό Εσωτερικού
12/2011
Δεκέμβριος 2011 - Μικτό Εξωτερικού
12/2011
Δεκέμβριος 2011 - Ομολογιών Εσωτερικού
12/2011
Δεκέμβριος 2011 - Διαχ/σης Διαθεσίμων
12/2011
Δεκέμβριος 2011 - Ομολογιών Εξωτερικού
12/2011
Δεκέμβριος 2011 - Real Estate Μετοχ.Εσωτ.
12/2011
Δεκέμβριος 2011 - Marathon Μετοχ.Εσωτ.
12/2011
Δεκέμβριος 2011 - Μετοχικό Εσωτερικού
09/2011
Σεπτέμβριος 2011 - Marathon Μετοχικό Εσωτερικού
09/2011
Σεπτέμβριος 2011 - Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού
09/2011
Σεπτέμβριος 2011 - Μετοχικό Εσωτερικού
09/2011
Σεπτέμβριος 2011 - Μικτό Εσωτερικού
09/2011
Σεπτέμβριος 2011 - Ομολογιών Εσωτερικού
09/2011
Σεπτέμβριος 2011 - Διαχ/σης Διαθεσίμων
09/2011
Σεπτέμβριος 2011 - Μικτό Εξωτερικού
09/2011
Σεπτέμβριος 2011 - Ομολογιών Εξωτερικού
06/2011
Ιούνιος 2011 - Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού
06/2011
Ιούνιος 2011 - Μικτό Εσωτερικού
06/2011
Ιούνιος 2011 - Διαχ/σης Διαθεσίμων
06/2011
Ιούνιος 2011 - Μικτό Εξωτερικού
06/2011
Ιούνιος 2011 - Μετοχικό Εσωτερικού
06/2011
Ιούνιος 2011 - Ομολογιών Εσωτερικού
06/2011
Ιούνιος 2011 - Ομολογιών Εξωτερικού
06/2011
Ιούνιος 2011 - Marathon Μετοχικό Εσωτερικού
03/2011
Μάρτιος 2011 - Μετοχικό Εσωτερικού
03/2011
Μάρτιος 2011 - Μικτό Εσωτερικού
03/2011
Μάρτιος 2011 - Ομολογιών Εσωτερικού
03/2011
Μάρτιος 2011 - Διαχ/σης Διαθεσίμων
03/2011
Μάρτιος 2011 - Μικτό Εξωτερικού
03/2011
Μάρτιος 2011 - Ομολογιών Εξωτερικού
03/2011
Μάρτιος 2011 - Marathon Μετοχικό Εσωτερικού
03/2011
Μάρτιος 2011 - Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού
12/2010
Δεκέμβριος 2010 - Μετοχικό Εσωτερικού
12/2010
Δεκέμβριος 2010 - Μικτό Εσωτερικού
12/2010
Δεκέμβριος 2010 - Ομολογιών Εσωτερικού
12/2010
Δεκέμβριος 2010 - Διαχ/σης Διαθεσίμων
12/2010
Δεκέμβριος 2010 - Μικτό Εξωτερικού
12/2010
Δεκέμβριος 2010 - Ομολογιών Εξωτερικού
12/2010
Δεκέμβριος 2010 - Marathon Μετοχ.Εσωτ.
12/2010
Δεκέμβριος 2010 - Real Estate Μετοχ.Εσωτ.