ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Εξυπηρέτηση Πελατών: Αγγελική Γαϊτάνη
Διεύθυνση Γραφείων: Χρήστου Λαδά 2, 105 61 Αθήνα
Τηλ. Επικ.: 210.33.96.860
Url: www.atticawealth.gr
e-mail: info@atticawealth.gr