ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ιστορικό Αttica Wealth Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
2001
Ίδρυση της εταιρείας
2002
Έναρξη Λειτουργίας της διαχείρισης των Α/Κ από την ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
2005
Συγχώνευση Αττική ΑΕΕΧ και Αττική ΑΕΔΑΚ
2006
Έναρξη Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Ιδιωτών και Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών – Απόφαση Επιτρ. Κεφαλ/ρας 8/387/ 19.6.06
2007
Έναρξη νέας στρατηγικής και αλλαγή εταιρικής ονομασίας σε Attica Wealth Management
2008
Έναρξη 2 νέων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Attica Marathon Μετοχικό Εσωτερικού & Attica Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού
2009
Δημιουργία νέας ιστοσελίδας www.atticawealth.gr. Επικέντρωση στην ενημέρωση συνεργατών και πελατών για τη διαχείριση της κρίσης και των νέων δεδομένων στη διαχείριση επενδύσεων.
2010
Επικέντρωση στις υπηρεσίες διαχείρισης προσωπικών χαρτοφυλακίων. - Διαχείριση της κρίσης
2011
Μετεγκατάσταση σε νέα γραφεία επί της οδού Χρήστου Λαδά
2012
Διάκριση του Attica Real Estate για την 1η θέση μεταξύ των διεθνών Α/Κ στην επίδοση έτους και τριετίας.
2013
Το Attica Μετοχικό Εσωτερικού, αποκτά 4 αστέρια στην κλίμακα αξιολόγησης της Μοrningstar.
2014
Η Εταιρεία πιστοποιείται με ISO 9001 για τη ποιότητα των διαδικασιών και ISO 27001 για την ασφάλεια της πληροφορίας.
2014
Το 2015 βραβεύεται από το οικονομικό περιοδικό World Finance ως «Best Wealth Management Provider, Greece.
2016
Πιστοποιείται από τον EFQM για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.
2017
Διακρίνεται το Α/Κ Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού με το Β’ βραβείο για την απόδοσή του σε σχέση με τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού.
2019
Απόκτηση του 100% των μετοχών από την εταιρεία YPSILON CAPITAL LTD
2020
Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ypsilon Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού